Aanmelding per 1-1-2020

Om jezelf (als jong-volwassene) of om uw kind of jongere bij onze praktijk aan te melden, neemt u telefonisch contact op met het secretariaat (06-12317680; ma, di, do, vr van 9.00 tot 11.00) voor het maken van een eerste afspraak, het zogenaamde intakegesprek. U kunt dit zien als een kennismakingsgesprek. Wij zullen u altijd vragen of u een verwijzing van uw huisarts hebt of eventueel van de gemeente zelf, omdat de consulten anders niet vergoed worden door de gemeente. Ook bepalen wij aan de hand van het adres van uw huisarts of u behoort tot het verzorgingsgebied van onze praktijk.

Helaas moet u rekening houden met een wachttijd van enkele weken. Na het intakegesprek wordt u niet op een wachtlijst geplaatst, maar gaat de behandeling in de regel meteen van start. Intakegesprekken vinden plaats op vaste momenten in de week. Het is daarom niet mogelijk deze te verplaatsen naar een ander tijdstip. Voor de vervolgconsulten geldt dit niet, deze spreekt u in principe per keer af met de behandelend psycholoog. U zult begrijpen dat het niet mogelijk is alle afspraken buiten de schooltijden te plannen.

Wanneer ouders gescheiden zijn, is onze praktijk juridisch verplicht om de schriftelijke toestemming van beide ouders te hebben, voordat er een intakegesprek plaatsvindt. Dit geldt voor alle kinderen tot 16 jaar. Beide ouders zullen na het geven van hun toestemming bij de behandeling van hun kind betrokken worden.

Een intakegesprek duurt drie kwartier. U mag zelf beslissen hoe u dit eerste gesprek wilt voeren, alleen, met beide ouders, met kind of zonder kind. Wij geven er de voorkeur aan dat beide ouders met hun kind meekomen. Na het intakegesprek wordt bekeken in welke hoedanigheid de gesprekken voortgezet worden, als individuele, gezins- en/of oudergesprekken. Dit wordt vervolgens met u besproken.

Ook de vervolgconsulten duren drie kwartier, tenzij anders wordt afgesproken.

Veiligheid voor de kinderen/jeugdigen staat uiteraard voorop en waar nodig werken wij -zoals afgesproken met de gemeente- met de verwijsindex en meldcode kindermishandeling; voor meer info zie www.verwijsindexgelderland.nl en www.augeo.nl/Wet-Meldcode.

De wachttijd voor de kinderen is 4-6 weken (20-2-2020)