Jongeren

Jongeren kunnen ook problemen hebben…

Je kunt bij ons dan ook terecht voor zowel behandeling als diagnostisch onderzoek!

Het gaat al een tijdje niet zo goed en het lukt je niet er in je eentje uit te komen. Misschien weet je wat er aan de hand is, misschien ook niet. Een psycholoog kan je helpen om te ontdekken wat het probleem is en kan je helpen om het op te lossen. Vaak denken jongeren dat ze ‘gek’ zijn als ze naar een psycholoog gaan of ze denken dat anderen dat vinden. Ben je ‘gek’? NEE… je komt er alleen in je eentje even niet uit.

Wat kan er aan de hand zijn?

Niet lekker in je vel zitten: je ongelukkig en somber voelen, nergens zin in hebben, snel boos zijn, het idee dat alles tegen zit, denken dat je niets goed doet.

Lichamelijke klachten: bijvoorbeeld hoofd- en/of buikpijn, duizeligheid.

Problemen met leeftijdsgenoten: je voelt je alleen, je wordt gepest of buitengesloten, misschien vind je het moeilijk om vrienden te maken.

Gedragsproblemen: je hebt concentratieproblemen, je bent vaak boos of driftig, je scheldt anderen uit, steelt, liegt of vernielt dingen.

Angstklachten: je voelt je zenuwachtig of bang en je maakt je zorgen dat er erge dingen kunnen gebeuren (bijvoorbeeld dat er iets met jou of je ouders gebeurt), je bent bang dat je slechte cijfers haalt, bang om naar school te gaan of bang dat anderen je niet leuk of aardig vinden.

Identiteitsproblemen: je weet niet zo goed wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.

Problemen met slapen: het kan lang duren voordat je inslaapt, misschien heb je nachtmerries of vind je het eng om alleen te zijn.

Problemen met eten: je hebt geen trek meer, je hebt eetbuien of je eet nauwelijks.

Problemen met seksualiteit: je twijfelt over je seksuele geaardheid, je hebt moeite met het aangaan van intieme relaties en met seksualiteit.

Drugsproblematiek: je hebt in lichte mate problemen met drugs (o.a. blowen), je voelt de druk van vrienden om ook te gaan gebruiken en je weet niet zo goed hoe je daarmee om kunt gaan.

Problemen op school: slechte cijfers, moeite met concentreren, ruzie met docenten.

Problemen in het gezin: je ouders zijn gescheiden en je hebt hier moeite mee, je kunt het niet goed vinden met je ouders of met je broers en zussen, je vader of je moeder is overleden of je hebt er moeite mee dat je geadopteerd bent.

Problemen met de zindelijkheid: sommigen plassen of poepen nog in hun broek of bed.

Verder kun je ook denken aan onderzoek naar ADHD, Autisme spectrum stoornis, intelligentie, en persoonlijkheid.

Voor ouders

Problemen in de opvoeding: ouders kunnen vragen hebben over hoe zij hun opgroeiende kinderen het beste kunnen helpen.

Als je ouder dan 16 jaar bent, kun je je bij ons aanmelden. Ben je ouder dan 18, dan kun je je aanmelden bij het volwassenenteam van onze praktijk. Ouders kunnen zich bij ons aanmelden als zij vragen hebben over hun zoon of dochter (indien jonger dan 16 jaar) of als zij vragen hebben over de manier waarop zij met hen omgaan.

De eerste stap is dat er een afspraak voor een eerste gesprek (intake) wordt gemaakt. Als wij je kunnen helpen, zijn er soms nog een paar gesprekken of een onderzoek nodig om goed uit te zoeken wat er aan de hand is. Daarna maken wij een plan om jou en misschien ook je ouders te helpen.

Gesprekstherapie: door middel van gesprekken kunnen wij luisteren naar wat je bezighoudt, kun je erachter komen wat er aan de hand is, wat voor iemand je bent en er wordt naar oplossingen gezocht.

Begeleiding van ouders: vaak zijn er ook gesprekken met je ouders en met hen wordt er ook aan gewerkt om de problemen te verminderen. Wat jij ons vertelt, zal alleen met jouw toestemming met je ouders worden besproken.

Gezinsgesprekken: in deze gesprekken kunnen gezamenlijke problemen worden besproken en opgelost. De manier waarop jullie met elkaar communiceren en omgaan, kan aan bod komen.

Groepstherapie: soms leren jongeren meer in een groep van leeftijdsgenoten met ongeveer hetzelfde probleem. Dit kan alleen als er voldoende aanmeldingen zijn.

Een gesprek duurt maximaal 45 minuten. Wat je aan ons vertelt, is vertrouwelijk.