Registratie en kwaliteit

De volgende registraties, aantekeningen en lidmaatschappen zijn binnen de praktijk aanwezig:

Registraties/aantekeningen:
 • ons kwaliteitsstatuut is op onze locatie in Lent op te vragen / in te kijken
 • eerstelijnspsycholoog NIP
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • supervisor gz-psychologie
 • psychotherapeut
 • kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • cognitief gedragstherapeut
 • groepspsychotherapeut
Lidmaatschappen:
 • Nederlands Instituut van Psychologen NIP
 • EMDRpie NVP
 • Vereniging voor Gedragstherapie VGCt
 • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten LVVP

Kwaliteitsstatuut: klik hier

Samenwerkingsrelaties:

Als praktijk zijn we ketenpartner van coöperatie Stielo, de multidisciplinair georganiseerde zorggroep in het Waalspronggebied, onderdeel van NEO huisartsenzorg. Hier kunt u onze activiteiten in nauwe samenwerking met de andere eerstelijns disciplines op het terrein van de GGZ ook nalezen.

Daarnaast zijn we verbonden aan de coöperatie VJGGZ Nijmegen, werken wij samen met de gemeentes Lingewaard, Over-Betuwe en Nijmegen-Noord en zijn we verbonden aan het Transit Project wat als doel heeft om zorgverleners van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het kind goed te laten samenwerken, over de muren van hun eigen organisatie heen.

De praktijk heeft een regionale functie voor Basis-GGZ en Specialistische GGZ in Lingewaard, Over-Betuwe en Nijmegen-Noord. Dit betekent dat we snelle, efficiënte en zo effectief mogelijke hulp bieden. We werken nauw samen met de Secties Kinder- en jeugdpsychologie en Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen en proberen van alle nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk op de hoogte te blijven. Tevens vindt er vaak onderzoek plaats in de praktijk. Doelstelling hiervan is steeds zo goed mogelijke hulp te verlenen.

Wij zijn erop gericht de behandeling zo kort mogelijk te houden; dit betekent in de regel enkele weken of maanden. Vanzelfsprekend is er voor sommige klachten en/of voor sommige mensen ook een langer durende behandelmogelijkheid in de Specialistische GGZ.