SoVa

Karin is tijdens de pauze vaak alleen. Graag zou zij met andere kinderen willen spelen en afspraken maken om samen thuis iets te doen. Karin weet echter niet zo goed hoe dat moet. Pieter heeft ook niet zo veel vriendjes. Andere kinderen vinden hem vaak te wild en hij lijkt graag de baas te willen spelen.

Er zijn ook kinderen die worden gepest of die zelf andere kinderen pesten. Sommige kinderen hebben wel een aantal vriendjes, maar voor hen kan het moeilijk zijn voor zichzelf op te komen en zich niet door anderen te laten beïnvloeden. Anderen zijn weer wat onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen.

Wij bieden een Cognitieve Gedragstherapeutische Groepstherapie aan om de contacten met anderen beter te laten verlopen en kinderen meer zelfvertrouwen te laten ontwikkelen. De therapie richt zich op kinderen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 8 à 9 jaar en van 9 à 10 t/m 12 jaar en wordt bij voldoende aanmelding in het voor- en najaar gegeven. De groep bestaat uit vier tot acht kinderen. Er zijn in totaal 10 bijeenkomsten. Ouders kunnen halverwege en aan het einde een evaluatie- of oudergesprek aanvragen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: kennismaken met andere kinderen, een gesprekje voeren, vragen of je mee mag doen, ‘nee’ zeggen, omgaan met kritiek, pesten en met situaties waarin kinderen last van elkaar ondervinden.

De gemeente komt vaak in de kosten tegemoet. U kunt dit overleggen met de behandelaar.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat. Na aanmelding vindt er een intake plaats met zowel de ouders als het kind, op basis waarvan wordt bekeken of uw zoon/dochter van deze groepstherapie kan profiteren.