Tarieven en vergoedingen

Kinderen tot 18 jaar

In 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dat is sinds 2015 in de Jeugdwet bepaald. Hierdoor is de gemeente verantwoordelijk voor de vergoedingen:

  • geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen tot 18 jaar;
  • dyslexiezorg voor kinderen

Met de volgende gemeente hebben we een contract om de producten Jeugdzorg-behandeling (niveau 1+2) te leveren: Nijmegen-Noord, Lingewaard en Over-Betuwe.

Om voor Jeugdzorg-behandelingen niveau 1+2 in aanmerking te komen (dyslexiezorg bieden wij niet), heeft u een verwijzing nodig van of uw huisarts, of de praktijk-ondersteuner huisarts (POH-GGZ), of de schoolarts van de school waar uw kind naar toe gaat, of van het sociaal wijkteam van uw gemeente. De geboden jeugdzorg-behandelingen worden gedeclareerd bij de regio Centraal Gelderland. Uw desbetreffende gemeente zal u informeren over de aanvraag die wij bij uw gemeente indienen; hierna ontvangt u bericht van uw beschikking. Wij wisselen verder geen inhoudelijke informatie uit met de gemeenten.

Vergoeding Generalistische Basis GGZ (jong)-volwassenen via zorgverzekeraar

De praktijk heeft met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten. 

In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis-GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico minimaal € 385 per persoon in totaal. Het eigen risico wordt verwerkt met het jaar waarin de behandeling is gestart. 

Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Het tarief is € 92,50 per consult. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Vergoeding Specialistische GGZ via zorgverzekeraar

De Specialistische GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. De vergoeding loopt via de zogenaamde DiagnoseBehandelingCombinatie, een DBC.

Een DBC is een jaar geldig, maar kan daarna verlengd worden. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Houdt u er wel rekening mee dat de zorgverzekeraar bij verzekerden vanaf 18 jaar het wettelijk verplichte eigen risico per jaar in rekening brengt.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Vergoeding via werkgever of uitkeringsinstantie

In sommige gevallen is de werkgever of de uitkeringsinstantie bereid om de behandeling (gedeeltelijk) te betalen. Met uw toestemming zal de praktijk een offerte voor behandeling verzenden aan degene die de behandeling wil gaan vergoeden. Daarin staat dan een schatting van de duur van de behandeling en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Niet nagekomen afspraak

Indien u niet kunt komen, wordt verwacht dat u 24 uur van tevoren afbelt; het is echter beter om alle afspraken na te komen. Bij een niet tijdige afmelding zijn we genoodzaakt een deel van het consult in rekening te brengen (€25). Dit wordt niet door de gemeente of uw zorgverzekeraar vergoed.